Sejarah Tokoh

Sultan Islam Brunei yang pertama setelah menikah dengan Puteri Johor. Sebelumnya terkenal dengan nama Awang Alak Betatar. Gelar baginda bernama Sang Aji. Mewarisi Naubat, Nakara, Ganta dan Alamat dari Minangkabau, Negeri Andalas. Pada tahun memerintah 1371, menghantar utusan ke Tiongkok, orang Tionghoa menyebut baginda Ma-ha-mo-sha. Puteri baginda, Puteri Ratna Dewi menikah dengan Ong Sum Ping. Wafat pada tahun 1402.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Awang_Alak_Betatar

Encik Yusof bin Ishak (12 Ogos 1910 - 23 September 1970) adalah Presiden Singapura yang pertama. Beliau dilahirkan di Padang Gajah, Trong, lebih kurang 18 batu dari Taiping, Perak. Bapanya, seorang keturunan Minangkabau, berasal daripada Sumatra Barat dan ibunya dari Langkat. Mereka berhijrah ke Pulau Pinang dan setelah itu ke Perak, Malaysia.

(Pindahnya Keraton Majapahit Ke Lawu)

Nama Brawijaya berasal dari kata Bhra Wijaya. Gelar bhra adalah singkatan dari bhatara, yang bermakna "baginda". Sedangkan gelar bhre yang banyak dijumpai dalam Pararaton berasal dari gabungan kata bhra i, yang bermakna "baginda di". Dengan demikian, Brawijaya dapat juga disebut Bhatara Wijaya.

Sjekh Siti Jenar nama aslinya Raden Abdul Jalil (dikenal juga dalam banyak nama lain, antara lain; Sitibrit, Lemahbang, atau Lemah Abang) adalah seorang tokoh Agama Lokal di Pulau Jawa.

Lahir: 1426, Astanajapura, Cirebon, Indonesia
Meninggal: 1517, Demak, Indonesia
Kebangsaan: Indonesia

Berbicara mengenai Raden Abdul Jalil, pertama-tama yang harus kita luruskan adalah fahamnya yang menganut "Manunggaling Kawula Gusti" yang jelas-jelas hal ini adalah filosofi Jawa Kuno, bukan filosofi Arab maupun lainnya.

Sawerigading adalah nama seorang putera raja Luwu dari Kerajaan Luwu Purba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam bahasa setempat Sawerigading berasal dari dua kata, yaitu sawe yang berarti menetas (lahir), dan ri gading yang berarti di atas bambu betung.