600 M

Hindu-Budha
Mataram Hindu, Kahuripan, Jenggala, Kadiri, Singasari, Majapahit, Pajajaran, Blambangan

Tahun 610 M

Lahirnya Agama Islam, tepatnya tanggal 17 Ramadhan atau 6 Agustus 610 M, Muhammad mendapat wahyu yang pertama di Goa Hira.

Tahun 669 M - 1579 M
Berdirinya Kerajaan Sunda - Banten Jawa Barat

Tahun 671 M
Berdirinya Kerajaan Sriwijaya