Perpustakaan Tanah Impian

Sapto Satrio Mulyo : Kembali ke Kearifan Lokal
Salah satu esensi Kembali ke Kearifan Lokal adalah saat kita paham dengan Sejarah Bangsa Kita Sendiri.
 
Dengan kita paham dan mencintai Sejarah Bangsa Indonesia, maka kita akan mencintai, lalu menerapkan Budaya Bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya barulah kita dapat disebut sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar. Hal ini mengingat, banyak dari kita yang justru bangga dengan Budaya Asing.
 
Sebenarnya Jepang dan Korea sudah mencontohkan pada kita semua, betapa mereka memegang teguh Kearifan Lokalnya, tetapi pada kenyataannya, mereka pun tidak kalah dalam modernisasi teknologi. Hormat kepada orang yang lebih tua, adalah bentuk Kearifan Lokal yang universal, bahkan disini sudah hampir ditinggalkan.
www.saptosatriomulyo.web.id (Pencetus Perpustakaan Tanah Impian)
 
 

700 M

Tahun 700 M dan Seterusnya

Tahun 730 M
Berdirinya Kerajaan Sabak - Muara Btg. Hari, Jambi

Tahun 732 M
Prasasti Canggal

 

(Ekpedisi Cincin Api - Kompas)

 Urutan Raja-raja Mataram Kuno

Tahun 735 M

Berdirinya Kerajaan Sunda Galuh    Banten-Jawa Barat

Tahun 752 - 1045
Kerajaan Medang (wangsa sailendra)

Tahun 760 M
Huruf Pallawa yang telah di-Indonesia-kan dikenal dengan nama huruf Kawi. Sejak prasasti Dinoyo (760 M) maka huruf Kawi ini menjadi huruf yang dipakai di Indonesia, dan bahasa Sansekerta tidak dipakai lagi dalam prasasti, tetapi yang dipakai bahasa Kawi. 

Tahun 771 M
Berdirinya Kerajaan Tulang Bawang    Lampung