Komunitas Sejarah Tanah Impian
Sultan Brunei Pertama Muhammad Shah - 1.371 M

Kesultanan Brunei
Jakarta (PerpustakaanTanahImpian) - Sultan Islam Brunei yang pertama setelah menikah dengan Puteri Johor. 

Sebelumnya terkenal dengan nama Awang Alak Betatar. Gelar baginda bernama Sang Aji. Mewarisi Naubat, Nakara, Ganta dan Alamat dari Minangkabau, Negeri Andalas. 

Pada tahun memerintah 1371, menghantar utusan ke Tiongkok, orang Tionghoa menyebut baginda Ma-ha-mo-sha. Puteri baginda, Puteri Ratna Dewi menikah dengan Ong Sum Ping. Wafat pada tahun 1402.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Awang_Alak_Betatar

Foto : Istimewa

Budaya Arab Ternyata Warisan dari Budaya Agama Kristen


Jendela Nusantara

Epik La Galigo

Jakarta ( PerpustakaanTanahImpian ) - Sureq Galigo atau Galigo, atau disebut juga La Galigo adalah sebuah epik mitos penciptaan dari pera...